Regeling paardensperma

De wetgeving die op dit moment van toepassing is op paardensperma, embryo’s en eicellen is:

– Verordening EU 2020/686 en verordening EU 2020/999

– De certificaatteksten zijn terug te vinden in Verordening EU 2021/403

– Besluit dierlijke producten

– Regeling dierlijke producten

© Copyright 2020